شیلنگهای صنعت رنگ Paint Industry Hoses
شیلنگهای صنعت رنگ Paint Industry Hoses
شیلنگهای صنعت رنگ Paint Industry Hoses

شیلنگهای صنعت رنگ Paint Industry Hoses

 شیلنگ های مخصوص صنعت رنگ ساخت شرکت Trelleborg عموما"جهت پاشش رنگهای حاوی بنزن،تولوئن،زایلن،الکل و مواد شیمیایی خاص کاربرد داشته و مقاومت به سایش و مواد شیمیایی خورنده از جمله ویژگی های بارز آنها به شمار می آیند.
از جمله انواع این شیلنگ ها که در بردارنده مصارف فوق بوده و به کرات در صنایع مختلف مذکور مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به موارد ذیل به صورت اختصار اشاره نمود:


-شیلنگ با مدل MULTIKLER

در خطهای سرویس تحت فشار حاوی سیالاتی همچون : بنزن،تولوئن،زایلن،لاک ،الکل و مواد شیمیایی خاص از این نوع شیلنگ استفاده می شود. همچنین می توان این مدل شیلنگ را (با توجه به پوشش و لایه داخلی مقاوم در برابر سایش و مواد شیمیایی خورنده وفاقد سیلیکون خود)جهت پاشش رنگ در سالن های رنگ نیز مورد استفاده قرارداد.
این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 6 میلیمتر تا 16 میلیمتر ودر دمای 20- تا 100 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.

 

- شیلنگ با مدل SOLVYKLER

در خطوط تحت فشار حاوی سیالاتی همچون:استر، کتون، رنگ هایی که اساس الکلی دارند و بسیاری از مواد شیمیایی از این مدل شیلنگ استفاده می شود. پوشش این نوع شیلنگ فاقد ماده سیلیکون ومقاوم در برابر پاشش مواد خورنده شیمیایی بوده ولایه داخلی آن دارای تیوپ آنتی استاتیک می باشد ،همچنین لازم به ذکر است انعطاف پذیری شیلنگ در گستره وسیع دمایی ثابت باقی خواهد ماند. این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 6 میلیمتر تا 25 میلیمتر ودر دمای 30- تا 100 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بار قابل استفاده می باشد.