شیلنگهای مخصوص بخار Steam Hoses
شیلنگهای مخصوص بخار Steam Hoses
شیلنگهای مخصوص بخار Steam Hoses

شیلنگهای مخصوص بخار Steam Hoses

شیلنگ های بخار ساخت شرکت Trelleborg در گستره وسیعی از صنایع پتروشیمی پالایشگاه ها کارخانجات کشتی سازی مورد استفاده قرار می گیرد. انعطاف پذیری ،پوشش مقاوم در برابر مواد شیمیایی و نفتی و روغنی ،مطابقت با استاندارد های بین المللی ،ایمنی و سهولت عملکرد و تحمل فشار و دمای بالا از اهم ویژگی های کلی این نوع شیلنگ ها می باشد.
از جمله انواع این شیلنگ ها که در بردارنده مصارف فوق بوده و به کرات در صنایع مختلف مذکور مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به موارد ذیل به صورت اختصار اشاره نمود:


-شیلنگ با مدل PETROVAST

یکی از پر کاربرد ترین شیلنگ های چند منظوره بخار(مطابق با استانداردهای بین المللی) می باشد که عموما" جهت تمبزکاری های صنعتی وسیرکولاسیون بخار فوق اشباع (Superheated ) در پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، سیستم های گرمایشی و کارخانجات کشتی سازی مورد استفاده قرار می گیرد.انعطاف پذیری ،عمر مفید طولانی (به همراه عملکرد پایدار و ایمن به دلیل لایه تقویتی سیمی ) و مقاومت در برابر دما های بسیار بالا در محیط های شیمیایی از جمله ویژگیهای بارز این مدل شیلنگ می باشد.
این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 9.5 میلیمتر تا 51 میلیمتر با لایه بیرونی به رنگ مشکی تولید می گرددکه در صورت درخواست مشتری محافظ فنری فلزی نیزبه آن افزوده خواهد شد.در صورتیکه این شیلنگ هاجهت انتقال آب مورد استفاده قرار گیرند تا فشار 60 بار و دمای 120 درجه سانتیگرادرا تحمل نموده ،لکن فشار کاری جهت استفاده برای عبور بخار تا دمای 210 درجه سانتیگراد تنها 18 بار می باشد.

- شیلنگ با مدل S 2096

یکی دیگر از انواع شیلنگ های چند منظوره بخار(مطابق با استانداردهای بین المللی) می باشد که جهت تمبزکاری های صنعتی وسیرکولاسیون بخار فوق اشباع (Superheated ) در پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، سیستم های گرمایشی و کارخانجات کشتی سازی مورد استفاده قرار می گیرد.انعطاف پذیری ،عمر مفید طولانی (به همراه عملکرد پایدار و ایمن به دلیل لایه تقویتی سیمی) و مقاومت در برابر دما های بسیار بالا در محیط های شیمیایی از جمله ویژگیهای بارز این مدل شیلنگ می باشد.
این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 19 میلیمتر تا 25 میلیمتر با لایه بیرونی به رنگ قرمز تولید می گرددکه در صورت درخواست مشتری محافظ فنری فلزی نیز به آن افزوده خواهد شد.در صورتیکه این شیلنگ ها جهت انتقال آب مورد استفاده قرار گیرند تا فشار 60 بار و دمای 120 درجه سانتیگراد را تحمل نموده ،لکن فشار کاری جهت استفاده برای عبور بخار تا دمای 210 درجه سانتیگراد تنها 18 بار می باشد.


- شیلنگ با مدل STEAM 6

شیلنگ بخار با لایه تقویتی نخی جهت کاربرد در مواردی است که فشار کاری بالاتر از 6 بار نمی باشد . این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 19 میلیمتر تا 51 میلیمتر ودر دمای 30- تا 164 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 6 بار قابل استفاده می باشد.

 
- شیلنگ با مدل SUPERVAST


یکی دیگر از انواع شیلنگ های چند منظوره بخار(مطابق با استانداردهای بین المللی) می باشد که جهت تمبزکاری های صنعتی وسیرکولاسیون بخار فوق اشباع (Superheated ) در پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، سیستم های گرمایشی و کارخانجات کشتی سازی مورد استفاده قرار می گیرد.انعطاف پذیری ،عمر مفید طولانی (به همراه عملکرد پایدار و ایمن به دلیل لایه تقویتی سیمی) و مقاومت در برابر دما های بسیار بالا در محیط هایی که شیلنگ در معرض مواد نفتی و روغنی قرار دارداز جمله ویژگیهای بارز این مدل شیلنگ می باشد.
این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 19 میلیمتر تا 25 میلیمتر با لایه بیرونی به رنگ قرمز تولید می گرددکه در صورت درخواست مشتری محافظ فنری فلزی نیز به آن افزوده خواهد شد.در صورتیکه این شیلنگ ها جهت انتقال آب مورد استفاده قرار گیرند تا فشار 60 بار و دمای 120 درجه سانتیگراد را تحمل نموده، لکن فشار کاری جهت استفاده برای عبور بخار تا دمای 210 درجه سانتیگراد تنها 18 بار می باشد.


- شیلنگ با مدل TRELLVAST

شیلنگ بخار با لایه تقویتی نخی وانعطاف پذیر جهت کاربرددر تمبزکاری های صنعتی وسیرکولاسیون بخار فوق اشباع (Superheated ) در مواردی است که فشار کاری بالاتر از 6 بار نمی باشد . این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های 9.5 میلیمتر تا 60 میلیمترتولید شده و در صورتیکه جهت انتقال آب مورد استفاده قرار گیرند تا فشار 20 بار و دمای 120 درجه سانتیگراد را تحمل نموده ،لکن فشار کاری جهت استفاده برای عبور بخار تا دمای 164 درجه سانتیگراد تنها 6 بار می باشد.