شـــیــرهـای پـــروانــــه ای      (Butterfly valve)
شـــیــرهـای پـــروانــــه ای      (Butterfly valve)
شـــیــرهـای پـــروانــــه ای      (Butterfly valve)

شـــیــرهـای پـــروانــــه ای (Butterfly valve)

شیرهای پروانه ای(Butterfly valve)
مسدود کننده جریان در این نوع شیرها به صورت یک صفحه دایره ای شکل است که از بالا به ساقه شیر و از پایین بوسیله یک پاشنه به بدنه شیر متصل است.این شیرها علیرغم اشغال فضای کم و وزن پایین خود افت فشار کمی نیز ایجاد می کنند اما اغلب به دلیل زیاد بودن گشتاور کاری مورد نیاز همراه با اکچویتورهای پیستونی یا دیافراگمی مورد استفاده قرار می گیرند.
بر اساس زاویه ای که مسدود کننده جریان (Disk) با جریان می سازد مقدار جریان عبوری از شیر تغییر می کند لذا اینگونه شیرها می توانند جهت باز و بست یا کنترل میزان جریان سیال مورد استفاده قرار گیرند.این نوع شیر ها عمدتا برای سیال هایی مانند آب با بدنه چدن داکتیل و چدن خاکستری مورد استفاده قرار می گیرندو مستعد ابتلا به کاویتاسیون در جریان های پایین تر بوده و قسمتی از دیسک همیشه(حتی در حالت کاملا باز) در معرض جریان است. همچنین اگر هنگام بستن شیر با سرعت زیاد بسته شود، پدیده ضربه قوچ می تواند در سیستم ایجاد گردد. شیرهای پروانه ای می توانند برروی خطوط انتقال گازومایع درفشارهای كم وجریانهای Slurry وانتقال سیالات حاوي ذرات معلق نیز نیز مورداستفاده قرارگیرد.
شیرهای پروانه ای بر اساس جهت اتصال ساقه به دیسک و نحوه ماشینکاری نشیمنگاه به چهار دسته ذیل تقسیم بندی میشوند. کاربرد هر یک از این دسته ها بر اساس میزان مجاز نشتی، متفاوت بوده و به ترتیب( به دلیل پروسه ساخت آن)از ارزانتر به گرانترطبقه بندی می گردند:


Concentric or resilient-seated butterfly valve-1
Single-offset butterfly valve-2
Double-offset or high-performance butterfly valve-3
Triple-offset butterfly valve -4

همچنین این شیرها بر اساس نوع بدنه و نحوه اتصال به چهار دسته ذیل نیز تقسیم می گردند:
1- Wafer Type Butterfly valve
2- Lug Type Butterfly valve
3- Flanged Type Butterfly valve 
4- Welded Type Butterfly valve