شیر سماوری (Plug Valve)
شیر سماوری (Plug Valve)
شیر سماوری (Plug Valve)

شیر سماوری (Plug Valve)

  ساختمان اینگونه شیرها بسیار ساده و دارای یک بدنه وپلاگ با اشکال مختلف ومعمولا مخروط ناقص می باشد که در آن یک سوراخ جهت عبور سیال تعبیه شده وبا یک کلاهک آب بندی می شود . در بعضی از این نوع شیرها آب بندی بوسیله گرافیت که از سر پلاگ تزریق می شود انجام شده که سبب روانکاری و گردش مناسب تر پلاگ نیز می شود.
  این نوع شیرها معمولا به صورت دو راهه یا سه راهه بوده و با چرخش 45 درجه خود(Quarter-Turn valve) باعث باز و بست جریان می شوند و به طور گسترده ای در صنایع بهداشتی و صنعتی کم فشار، به ویژه خطوط لوله نفت، پروسه های شیمیایی و نیروگاه های برق و حتی در سیستم های خلاء یافت می شوند. آنها به نحو کارآمدی می توانند گاز و سوخت مایع و جریان با دماهای بالارا( مانند آب تغذیه دیگ بخار، میعانات گازی و جریان های مشابه ) کنترل کنند. همچنین این نوع شیرها با طراحی خاص می توانند برای تنظیم جریان مایع حاوی جامدات معلق (دوغاب) نیز استفاده شوند.

  به طور کلی شیرهای سماوری به دسته های متنوعی تقسیم بندی می گردند که در ذیل به چهارنوع از پر کاربرد ترین آنها اشاره شده است:
1- Lubricated Plug Valve
2- Non-Lubricated Plug Valve
این نوع شیرها خود به سه دسته مجزا قابل تقسیم بندی هستند:
Lift-type plug valve (A
Elastomer sleeved plug valve (B
Fully lined plug valve (C

3- Eccentric Plug Valve
4- Expanding Plug Valve