شــــــــــــیــــــر دیـــــــــافـــــــــراگــــــمـــــی   ( Diaphragm Valve)
شــــــــــــیــــــر دیـــــــــافـــــــــراگــــــمـــــی   ( Diaphragm Valve)
شــــــــــــیــــــر دیـــــــــافـــــــــراگــــــمـــــی   ( Diaphragm Valve)

شــــــــــــیــــــر دیـــــــــافـــــــــراگــــــمـــــی ( Diaphragm Valve)


شیرهای دیافراگمی شامل یک درپوش به همراه بدنه با دو یا چند پورت، یک دیافراگم متصل به محور چرخنده دوکی شکل و یک نشیمنگاه و آب بند می باشند که می تواند از پلاستیک یا فلز ساخته شده باشند.
عملکرد این شیرها مشابه شیرهای گیره ای (Pinch Valve) می باشد تنها با این تفاوت که در این شیرها از یک دیافراگم به جای Elastomeric liner در بدنه شیر جهت باز و بست جریان استفاده می شود.
در اصل، شیرهای دیافراگمی برای استفاده در کاربردهای صنعتی طراحی شدند ،اما بعدها با استفاده از مواد سازگار که قادر به مقاومت در برابر مواد ضدعفونی کننده واستریلیزاسیون بودند، جهت کاربرد در صنایع دارویی نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
شیرهای دیافراگمی برا اساس شکل قسمت زیرین بدنه (محل تماس دیافراگم در هنگام بسته شدن شیر) به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
Weir-Type Diaphragm Valves-1
در این نوع Diaphragm Valve که عموما در سایزهای بزرگتر نسبت به مدل دوم طراحی و ساخت می گردد فاصله میان دیافراگم و نشیمنگاه زیری آن (که به صورت برآمده می باشد) کمتر از نوع دوم بوده و بنابراین دیافراگم احتیاج به تغییر شکل و انعطاف کمتری خواهد داشت.
Straight-Through Diaphragm Valves-2
نشیمنگاه زیرین این نوع شیر دیافراگمی به صورت مسطح و صاف بوده و عموما" جهت کنترل جریانهای خورنده با دبی کم مناسب می باشد.
هر چند که مقاومت دمایی و فشاری این نوع شیر ها (علیرغم تنوع بالای مواد الاستومری) از 200 درجه سانتیگراد 1350 کیلو پاسکال بالا تر نخواهد رفت لکن به دلیل داشتن قابلیت تنوع انتخاب در جنس دیافراگم می توان مقاومت آنها را در برابر مواد خورنده شیمیایی و سیالات حاوی ذرات جامد بالا برد. همچنین قابل اغماض بودن میزان نشتی در این نوع شیرها کاربرد آنها را برای سیالهای حاوی مواد شیمیایی خطرناک و شرایط خلا ء امکان پذیر می سازد. از طرفی از آنجاییکه دیافراگم بسیاری از قسمت های شیر را از برخورد مستقیم با سیال مصون می دارد ،نیازی به استفاده از مواد ضد سایش و خوردگی برای بسیاری از قسمت های بدنه نمی باشد.