شیر گیره ای (Pinch Valve)
شیر گیره ای (Pinch Valve)
شیر گیره ای (Pinch Valve)

شیر گیره ای (Pinch Valve)

شیرهای گیره ای (Pinch valve) دارای ساختاری ساده و شامل سه جزء اصلی می باشند: بدنه ،لوله اســــــــــتوانه ای شکل قابل ارتجاع(Sleeve)متصل به Stud، و اتصالات شیر .عموما" این نوع شیرها به یک فشاردهنده  (Compressor)مجهز بوده که با بازو بسته کردن لوله ارتجاعی باعث قطع و وصل جریان می شوند. به دلیل نوع طراحی و تماس ناچیز سیال عبوری با اجزاء داخلی شیر، افت فشار در این نوع شیرها بسیار ناچیز بوده ونشتی آنها قابل اغماض می باشد.همچنین نظربه عدم استفاده از قطعات مکانیکی در ساختار داخلی ؛این نوع شیرها دارای وزن کمی بوده و نیازمند تعویض قطعات متنوع در طول زمان کارکرد خود نمی باشند.
شیر های گیره ای عموما "، جهت قطع و وصل ویا کنترل وتنظیم میزان سیالات ویسکوز، مانند خمیر، لجن ، دوغاب های صنعتی و مواد شیمیایی و خورنده و انتقال پنوماتیک محصولات ساینده (پودرها یا مواد گرد و غبار مانند)؛ تولید مواد غذایی و دارویی و همچنین کارخانجات فولادی ومعدنی مناسب می باشند.علاوه بر این به دلیل ساختار و طراحی اینگونه شیرها قابلیت استفاده در سیستمهایی که با استاندارد SIP و CIP کار می کنند را نیز دارا می باشند.
از معایب این نوع شیرها می توان به عدم امکان استفاده از آنها برای سیالهای با دمای بالا و یا فشار بالا اشاره کرد ضمن اینکه این نوع شیرها برای سیال های گازی شکل چندان مناسب نمی باشند.
لوله استوانه ای شکل قابل ارتجاع در اینگونه از شیرها عموما" از مواد الاستومر تقویت شده ساخته می شود که می بایست بر اساس خواص شیمیایی و خورندگی سیال عبوری به درستی انتخاب گردند ؛در ذیل به برخی از انواع این نوع لوله ها اشاره مختصری می نماییم:
Full port Type-1
Double Wall Type-2
3- Cone Type
4-Reduced Port Type
5- Variable orifices Type